pand

De Aanpak

Het eerste contact is telefonisch, zo’n gesprek duurt al gauw een half uur. We onderzoeken aan beide kanten of het klikt. In familierechtzaken spelen emoties vaak een grote rol en het is dan ook belangrijk dat u een goed gevoel krijgt tijdens het eerste gesprek. We bespreken de familiaire betrekkingen in verband met  gemeenschappelijke belangen. Vervolgens bespreken we op welke wijze uw probleem opgelost zou kunnen worden.

Mediation

doolhof

We zijn ervaren mediators en als een zaak zich daarvoor leent, dan adviseren we mediation. 
In geval van een scheiding leert de ervaring dat zo’n traject minder pijnlijk is dan een procedure, u houdt de regie. De belangen van de kinderen worden goed in de gaten gehouden en u kunt via mediation vaak veel meer regelen dan in een gerechtelijke procedure mogelijk is. Als mediator begeleiden we u in het scheidingsproces met als doel om een convenant op te stellen waarin alles rond de scheiding geregeld wordt. We treden voor u beiden op, we zorgen dat de communicatie verbetert en informeren u over alle zaken die in het kader van de scheiding geregeld moeten worden. U doet zelf actief mee door stukken te verzamelen en te bedenken welke regeling het beste bij u en uw gezin past. Om te bevorderen dat iedereen zich vrij voelt voorstellen te doen, is al hetgeen in de mediation wordt besproken vertrouwelijk. U tekent bij aanvang van het traject een bemiddelingsovereenkomst waarin dat ook staat.


In erfrechtzaken is nalatenschapsmediation een middel om een creatieve oplossing te vinden voor complexe problemen. We werken dan met co-mediators samen, vaak een accountant of fiscalist, waardoor creatieve oplossingen gevonden kunnen worden met behoud van de familiaire betrekkingen.

Overlegscheiden

Bij deze vorm van scheiden wordt een team gevormd met als doel om door samenwerking de scheiding af te wikkelen. Het team bestaat uit de twee partners met ieder een eigen advocaat, een onafhankelijke “financial” (bijvoorbeeld een accountant) en een coach (meestal een psycholoog). De teamleden tekenen een overeenkomst waarin onder andere staat vermeld dat de advocaten hun cliënten niet meer kunnen bijstaan als er geen algehele overeenstemming wordt bereikt over de afwikkeling van de scheiding. Het is een relatief nieuwe vorm van scheiden, die vooral voor ondernemers interessant kan zijn. Meer informatie vindt u op de website www.overlegscheiden.com.

trouwring

Vierbesprekingen

Er zijn cliënten die graag in onderling overleg een regeling treffen, maar wel met een eigen advocaat. Zeker bij gecompliceerde scheidingen is dat niet ongebruikelijk. Als iedere partner een familierechtadvocaat inschakelt, kunnen beide advocaten goed inschatten waar een regeling op uitdraait als er geprocedeerd zou moeten worden. Dat kun je de cliënten maar beter besparen. Met uw eigen advocaat bespreekt u alle zaken die geregeld moeten worden en neemt u de (financiële) stukken door. Vervolgens wordt in vierbesprekingen onderhandeld over punten waarover nog geen overeenstemming bestaat en wordt gewerkt aan de inhoud van een convenant.

De gerechtelijke procedure

Tenslotte zijn er zaken waarin overleg niet mogelijk is, waarbij geen gemeenschappelijke belangen meer zijn of die gewoon juridisch gecompliceerd zijn en waarover cliënten graag een rechterlijk oordeel willen. Dan moet er worden geprocedeerd. We hebben jarenlang ervaring opgedaan in soms zeer complexe procedures waardoor we u op adequate wijze kunnen bijstaan.