monopoly

Alimentatie

Het berekenen van alimentatie is een vak apart. De welstand tijdens het huwelijk, de verdiencapaciteit en de draagkracht staan daarbij centraal. Het is belangrijk dat de partners een overzicht maken van hun uitgaven voor de situatie na de scheiding, want meestal zullen beiden hun bestedingspatroon moeten aanpassen. Als er sprake is van een eigen bedrijf zal gekeken moeten worden welk inkomen een ondernemer redelijkerwijs aan zichzelf kan uitkeren. Ook is het belangrijk om de regels die voortvloeien uit de rechtspraak op een juiste wijze toe te passen. Dankzij onze ervaring kunnen we u snel en goed adviseren.

NIEUWE WETGEVING

Per 1 januari 2020 geldt er nieuwe wetgeving: de duur van de partneralimentatie wordt teruggebracht van 12 jaar naar maximaal 5 jaar. Als er voor 1 januari 2020 een verzoek tot vaststelling van partneralimentatie is ingediend, of de partneralimentatie is voor 1 januari 2020 vastgelegd, dan blijft de oude wetgeving van kracht (de termijn van 12 jaar). Voor de nieuwe gevallen geldt als termijn de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Er zijn uitzonderingen: als er minderjarige kinderen zijn, dan blijft de alimentatieplicht bestaan totdat het jongste kind 12 jaar is. Voor huwelijken die minimaal 15 jaar duren en waarvan een partner 50 jaar of ouder is, gelden andere regels, afhankelijk van de pensioensituatie. Het is afwachten hoe de rechtspraak zich zal ontwikkelen, want rechters kunnen rekening houden met bijzondere gevallen.