Delfsblauwe poppetjes

Erfrecht

De afwikkeling van een nalatenschap kan een familieband voorgoed verbreken. Rouwverwerking, het gevoel te worden benadeeld of onrechtvaardig te worden behandeld, het zijn heftige emoties die een praktische, zakelijke oplossing vaak belemmeren.

In de wet zijn regels over onder andere
:
● hoe te verdelen zonder testament;
● de rechten en plichten van de langstlevende echtgenoot;

● hoe de legitieme portie te berekenen (als een kind onterfd wordt).
We adviseren hoe de regels toegepast kunnen worden en brengen samen met u in kaart welke opties er zijn om een conflict buiten de rechter om te beslechten. Als een gerechtelijke procedure onvermijdelijk is, dan bieden we een efficiënte aanpak en betrokkenheid. Mocht er sprake zijn van een complexe situatie, waarbij bijvoorbeeld een familiebedrijf betrokken is, dan bieden we ondersteuning aan vanuit ons netwerk van fiscalisten, accountants en notarissen.

NALATENSCHAPSMEDIATION

foto van sieraden

Nalatenschapsmediation is een alternatief voor een gerechtelijke procedure. In een gestructureerd proces wordt gezocht naar een oplossing die rekening houdt met de belangen van alle betrokkenen. Zo kan een resultaat bereikt worden met een breed draagvlak en familiaire betrekkingen, ook voor de volgende generatie(s), kunnen in stand blijven. Vaak zijn meerdere gezinnen betrokken bij de afwikkeling van een nalatenschap, het is niet ongebruikelijk dat tien of meer deelnemers aan tafel gaan. Om die reden bieden we co-mediation aan, waarbij de co-mediator bijvoorbeeld fiscalist of accountant is. Daardoor kunnen creatieve oplossingen gevonden worden voor complexe problemen.