Op het gebied van het personen- en familierecht en het erfrecht hebben wij jarenlang ervaring opgedaan bij de kantoren Stibbe, Van Benthem & Keulen en Höcker Advocaten. Op 1 januari 2005 hebben wij onze krachten gebundeld en sindsdien werken wij samen vanuit ons eigen kantoor in Hilversum. Onlangs zijn wij verhuisd en hebben wij onze intrek genomen in het pand van Davina Notarissen. Daardoor kunnen wij onze cliënten zo nodig snel en efficiënt notariële ondersteuning bieden. De cliënten komen vooral uit onze netwerken in Amsterdam, Utrecht en het Gooi. De grote advocaten- en notariskantoren, accountants en estate planners, maar ook rechters en medewerkers bij rechtbanken en gerechtshoven verwijzen naar ons door. Verder staan wij cliënten uit de mediawereld bij. Wij houden ons overwegend bezig met de financiële kant van de echtscheiding, de afwikkeling van huwelijksvoorwaarden of een samenlevingscontract en het vaststellen of aanpassen van kinder- en partneralimentatie, zonder onze ogen te sluiten voor de familiale betrekkingen. Juist op dat terrein liggen de gemeenschappelijke belangen die in een bemiddeling of in onderhandelingen goed te gebruiken zijn. Wij hebben ook de specialistische kennis van het erfrecht die nodig is bij de afwikkeling van een nalatenschap, met een goed oog voor de menselijke verhoudingen. Wij adviseren bijvoorbeeld over de uitleg van een testament, de positie van de langstlevende, het testamentair bewind en de verdeling. Ons kantoor wordt ondersteund door Arlette Lokerman. Zij kent onze cliënten en zij is uw eerste aanspreekpunt.
2005-2017 www.familierecht.com
ENGLISH Sabine van Gestel and Eveline van der Schraaf are experienced family lawyers and mediators, specialized in all legal issues related to divorce, alimony, custody, child visitation and property distribution. They are also inheritance law specialists. They opened their law office in 2005. Both are members of the VFAS, the Dutch family law association and the Collaborative Divorce Holland Association. Sabine van Gestel and Eveline van der Schraaf have the expertise to represent their clients through what can be a complicated and stressful process regarding divorce or inheritance issues with a keen eye for human relationships. If mediation or collaborative practice is not an option and the case cannot be settled, they will assist their clients in going to court. Sabine van Gestel and Eveline van der Schraaf have a network of lawyers around the world for their international family and inheritance law practice.